BESTÄLLNING

 Obligatoriska uppgifter
Datum: Byggning Rivning Ändring
ARBETSORDER
Ställningstid:
Beställare:
Arbetsplats:
Kontaktman arbetsplats:
E-post:
Telefon:
Mobil:
Typ av ställning:
Haki Burton Lättmetall Plattformshöjd:
Bomlagshöjd:
2 m Våningshöjd Fönsterhöjd u.k. Takfot u.k.
Användningsområde:
Tak Puts Målning Murning
Ställningsbredd:
3-plank 4-plank 5-plank Inneplanka
Trall längd:
Trall 1,5 meter 2,0 meter
Belastningsklass:
Lastklass 3 Lastklass 4 Lastklass 5
Trappa:
Trapptorn Stege UTV STV
Skydd över ingångar:
Intagsbryggor:
Trafikskydd:
Betongklumpar Varningsskyltar
Intäckning:
Ja Nej
Typ av väv:
Sommar Vinter
Väggmaterial:
Förankring:
Avstånd vägg:
Upplagsplats för ställnings material:
Transport på arbetsplatsen:
Bära för hand Meter:
Eluttag:
10 Amp 16 Amp Kabelns längd:
Personalutrymmen:
Portkod:
Polistillstånd:
Ja Nej Kopia bifogas
Antal kvm Antal spirpar:

Antal   bommar:
  
Ritning eller skiss:
Bifogas Ritn. nr.: Bifogas ej
Finns särskilda säkerhetsföreskrifter för denna arbetsplats

Ja
Nej
Övrigt:
Uppgiftslämnare: