OM FÖRETAGET

Karlskrona Byggnadsställningar AB startade våren 2002 och har nu ett flertal anställda i södra Sverige. Vi har även filialer i Växjö och Kalmar och Helsingborg. Vårat  gemensamma huvudkontor  ligger i Karlskrona.

Vi ska genom ett nära samarbete förse byggföretag och målerier med säkra och moderna ställningar. Vårt mål är att etablera oss som en seriös ställningsentreprenör på marknaden för byggställningar.
Vi är en serviceorganisation med kunden i centrum. Vårt mål är att bygga och leverera ställningar med hög kvalité som skall utgöra säkra och bra arbetsplatser för de som skall arbeta från dem. Kraven på funktionella och säkra byggnadsställningar ökar ständigt och vi har bemött detta med att alla våra montörer skall ha yrkesbevis. Vi är medlem i STIB (Ställningsentreprenörerna), vilket borgar för mycket bra utbildning för ställningsbyggare, arbetsledare och företagsledare i bland annat teknik, ergonomi och ekonomi för att öka kunskaperna och medvetenheten om säkra och bra arbetsplatser.

         Hängavtal finns med:
         Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 3 sydost
         Kungsgatan 2
         372 30 Ronneby

         Allmänna bestämmelser för uthyrning och montage av ställningar
 ABSE 2002
         Klicka här PDF-Dokument

Karlskrona Byggnadsställningar AB
löser Dina problem i höjden!